اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
نمایش خبر
وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد
وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد (1394/09/17)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبارات تعیین شده از طرف اداره رفاه و تعاون دانشجویان واریز شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبارات تعیین شده از طرف اداره رفاه و تعاون دانشجویان واریز شد.

بر اساس این گزارش، باشی رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان گفت: بودجه وام مسکن نیم سال اول به میزان بودجه تخصیص داده شده صندوق رفاه وزارت متبوع بین دانشجویان متقاضی تقسیم و اعتبارات وام فوق به پایان رسیده است.

ایشان افزود: دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیم سال اول 95 - 1394 (متمم) می توانند تا 15 دی ماه 94 به پرتال رفاهی به آدرس http://refah.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام کنند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: