طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
نمایش خبر
وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد
وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد (1394/09/17)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبارات تعیین شده از طرف اداره رفاه و تعاون دانشجویان واریز شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبارات تعیین شده از طرف اداره رفاه و تعاون دانشجویان واریز شد.

بر اساس این گزارش، باشی رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان گفت: بودجه وام مسکن نیم سال اول به میزان بودجه تخصیص داده شده صندوق رفاه وزارت متبوع بین دانشجویان متقاضی تقسیم و اعتبارات وام فوق به پایان رسیده است.

ایشان افزود: دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیم سال اول 95 - 1394 (متمم) می توانند تا 15 دی ماه 94 به پرتال رفاهی به آدرس http://refah.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام کنند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: