طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
نمایش خبر
نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد
نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد (1394/08/16)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده­های پرستاری و مامایی و دندانپزشکی در تاریخ های 9 و 10 آبان ماه، نتایج حاصل شده از شمارش آرا از سوی ستاد برگزاری انتخابات اعلام شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده­های پرستاری و مامایی و دندانپزشکی در تاریخ های 9 و 10 آبان ماه، نتایج حاصل شده از شمارش آرا از سوی ستاد برگزاری انتخابات اعلام شد.
بر اساس این گزارش، پس از ثبت نام اولیه در دانشکده ها و خوابگاه ها، تعداد داوطلبان شرکت در انتخابات شورای صنفی در دانشکده های پیراپزشکی، توانبخشی، پزشکی، بهداشت، علوم تغذیه و رژیم شناسی، فناوری های نوین پزشکی، طب سنتی و همچنین خوابگاههای دانشجویی به حد نصاب مندرج در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسید و انتخابات در دانشکده های فوق و خوابگاهها برگزار نشد.
این گزارش می افزید، نتایج نهایی شمارش آراء نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده دندانپزشکی و پرستاری و مامایی به شرح زیر است:
نتیجه نهایی نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده دندانپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

تعداد آراء شمارش شده

نتیجه نهایی شمارش آراء

1

امیرمحمد عربی دره در

186

منتخب شورای صنفی

2

کاوه رمضانی

180

منتخب شورای صنفی

3

فاطمه ناصری طاهری

158

منتخب شورای صنفی

4

فرشاد بیات

134

راهیابی به دور دوم انتخابات

5

علی پناهنده

106

راهیابی به دور دوم انتخابات

6

حامد نوروزی

96

راهیابی به دور دوم انتخابات

7

مصطفی چکینی

95

راهیابی به دور دوم انتخابات

8

امیراحمد پهلوان حسینی

92

راهیابی به دور دوم انتخابات

9

مریم سیاری

68

راهیابی به دور دوم انتخابات

10

مرضیه رحیمی سراب

43

راهیابی به دور دوم انتخابات

11

شقایق جمالی

36

راهیابی به دور دوم انتخابات

12

مهسا جهان بین

35

عدم موفقیت

13

شبنم کرمی

26

عدم موفقیت

14

ستوده خورشیدی

26

عدم موفقیت

در مجموع تعداد 305 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی (معادل 5/39%) در انتخابات شرکت کردند.
نتیجه نهایی نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

تعداد آراء شمارش شده

نتیجه نهایی شمارش آراء

1

علیرضا آرمان

108

راهیابی به دور دوم انتخابات

2

خزر لایق طالاری

107

راهیابی به دور دوم انتخابات

3

سیدعباس حاجی پور

77

راهیابی به دور دوم انتخابات

4

محمدرضا هاشم

72

راهیابی به دور دوم انتخابات

5

حامد عنایتی

70

راهیابی به دور دوم انتخابات

6

لیلا روزگاری

62

راهیابی به دور دوم انتخابات

7

شهره لشکری

61

راهیابی به دور دوم انتخابات

8

فهیمه آینه

54

راهیابی به دور دوم انتخابات

9

عرفان تیموری

53

راهیابی به دور دوم انتخابات

10

منوآ عابدیان

49

راهیابی به دور دوم انتخابات

11

نیلوفر باقری

48

راهیابی به دور دوم انتخابات

12

مهدی اسکندر اوغلی

39

راهیابی به دور دوم انتخابات

13

نیکتا خدایی

37

راهیابی به دور دوم انتخابات

14

فاطمه بهبودی

26

راهیابی به دور دوم انتخابات

15

محمد فرهنگیان

19

عدم موفقیت

16

جلال داودیان

19

عدم موفقیت

17

بهروز شیرزادیان

19

عدم موفقیت

توضیح اینکه، در مجموع تعداد 241 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (معادل 25%) در انتخابات شرکت و دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان در روزهای شنبه 30 آبان 94 و یکشنبه 1 آذرماه 94 برگزار خواهد شد.
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: