طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
مدیر امور دانشجویی


مشخصات فردی :

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالقاسم اصفیاء

تاریخ تولد : 1336

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای Ph.D رشته آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

جایگاه علمی : استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال استخدام در دانشگاه : 1363

 

سوابق مدیریتی :


1. سرپرست امور دانشجویی دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران

2. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3. مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

4. مشاور معاون دانشجویی ، فرهنگی ، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

5. مشاور معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

6. مدیر کل امور دانشجویان و دانش آموختگان داخل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

7. معاون مرکز امور آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

8. مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران