طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
مدیر امور دانشجویی


مشخصات فردی :

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالقاسم اصفیاء

تاریخ تولد : 1336

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای Ph.D رشته آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

جایگاه علمی : استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال استخدام در دانشگاه : 1363

 

سوابق مدیریتی :


1. سرپرست امور دانشجویی دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران

2. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3. مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

4. مشاور معاون دانشجویی ، فرهنگی ، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

5. مشاور معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

6. مدیر کل امور دانشجویان و دانش آموختگان داخل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

7. معاون مرکز امور آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

8. مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران