دات نت نیوک
اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
مدیر امور دانشجویی


مشخصات فردی :

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالقاسم اصفیاء

تاریخ تولد : 1336

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای Ph.D رشته آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

جایگاه علمی : استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال استخدام در دانشگاه : 1363

 

سوابق مدیریتی :


1. سرپرست امور دانشجویی دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران

2. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3. مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

4. مشاور معاون دانشجویی ، فرهنگی ، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

5. مشاور معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

6. مدیر کل امور دانشجویان و دانش آموختگان داخل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

7. معاون مرکز امور آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

8. مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران