طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
تاریخچه مدیریت امور دانشجویی


 

تاریخچه مدیریت امور دانشجویی


مرحوم علیرضا بیداریان : از سال 1365 الی نیمه اول سال 1367.

محمدعلی طاهری : از نیمه دوم سال 1367 الی نیمه اول سال 1376 .

دکتر فلاح : از نیمه دوم سال 1376 الی نیمه اول سال 1378 .

دکتر سروش : از نیمه دوم سال 1378 الی آخر سال 1381 .

محمدرضا رستم بخش : از ابتدای سال 1382 الی آبان سال 1386 .

دکتر ابوالقاسم اصفیاء : از آبان سال 1386 تاکنون .