طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
تاریخچه مدیریت امور دانشجویی


 

تاریخچه مدیریت امور دانشجویی


مرحوم علیرضا بیداریان : از سال 1365 الی نیمه اول سال 1367.

محمدعلی طاهری : از نیمه دوم سال 1367 الی نیمه اول سال 1376 .

دکتر فلاح : از نیمه دوم سال 1376 الی نیمه اول سال 1378 .

دکتر سروش : از نیمه دوم سال 1378 الی آخر سال 1381 .

محمدرضا رستم بخش : از ابتدای سال 1382 الی آبان سال 1386 .

دکتر ابوالقاسم اصفیاء : از آبان سال 1386 تاکنون .