طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
تاریخچه مدیریت امور دانشجویی


 

تاریخچه مدیریت امور دانشجویی


مرحوم علیرضا بیداریان : از سال 1365 الی نیمه اول سال 1367.

محمدعلی طاهری : از نیمه دوم سال 1367 الی نیمه اول سال 1376 .

دکتر فلاح : از نیمه دوم سال 1376 الی نیمه اول سال 1378 .

دکتر سروش : از نیمه دوم سال 1378 الی آخر سال 1381 .

محمدرضا رستم بخش : از ابتدای سال 1382 الی آبان سال 1386 .

دکتر ابوالقاسم اصفیاء : از آبان سال 1386 تاکنون .