دات نت نیوک
اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
مدیریت اخبار
گروه
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در اسفند ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در اسفند ماه اعلام شد (1395/11/27 09:58:13 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه صبحانه دانشجویی از 30 بهمن ماه تا 25 اسفند ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي ناهار دانشجويي در اسفند ماه اعلام شد
 برنامه غذايي ناهار دانشجويي در اسفند ماه اعلام شد  (1395/11/27 09:56:56 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه ناهار دانشجویی از 30 بهمن ماه تا 25 اسفند ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي شام «1» و «2» دانشجويي در اسفند ماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام «1» و «2» دانشجويي در اسفند ماه اعلام شد  (1395/11/27 09:54:47 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه شام «1» و «2» دانشجویی از 30 بهمن ماه تا 25 اسفند ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
کامرانی رییس اداره تغذیه دانشجویان از ارائه 2 نوع منوی غذایی در وعده ناهار دانشجویان خبر داد
 کامرانی رییس اداره تغذیه دانشجویان از ارائه 2 نوع منوی غذایی در وعده ناهار دانشجویان خبر داد  (1395/11/23 08:51:33 ق.ظ)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: اداره تغذیه دانشجویان در نظر دارد، 2 نوع منوی غذایی در وعده ناهار دانشجویان در تمامی سلف سرویس­ های دانشجویی ارایه کند.
 
آغاز ثبت نام وام تحصیلی و مسکن نیم سال دوم
 آغاز ثبت نام وام تحصیلی و مسکن نیم سال دوم  (1395/11/09 02:41:54 ب.ظ)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: ثبت نام متقاضیان وام تحصیلی و مسکن نیم سال دوم سال 95 از طریق پرتال رفاهی دانشجویان آغاز شد.
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد (1395/11/02 10:06:29 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه صبحانه دانشجویی از 2 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي ناهار «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد
 برنامه غذايي ناهار «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد  (1395/11/02 10:05:10 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه ناهار «1» و «2» دانشجویی از 2 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي شام «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد (1395/11/02 10:03:55 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه شام «1» و «2» دانشجویی از 2 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد
 وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد (1395/10/05 01:49:20 ب.ظ)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 96 - 95 (سری اول) دانشجویان جهت پرداخت به صندوق رفاه ارسال و در همین راستا وام ضروری دانشجویان متقاضی واریز شد.
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در دی ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در دی ماه اعلام شد (1395/09/29 09:51:59 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه صبحانه دانشجویی از 4 دی ماه تا 1 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.