اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
مدیریت اخبار
گروه
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد (1395/11/02 10:06:29 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه صبحانه دانشجویی از 2 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي ناهار «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد
 برنامه غذايي ناهار «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد  (1395/11/02 10:05:10 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه ناهار «1» و «2» دانشجویی از 2 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي شام «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام «1» و «2» دانشجويي در بهمن ماه اعلام شد (1395/11/02 10:03:55 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه شام «1» و «2» دانشجویی از 2 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد
 وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد (1395/10/05 01:49:20 ب.ظ)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 96 - 95 (سری اول) دانشجویان جهت پرداخت به صندوق رفاه ارسال و در همین راستا وام ضروری دانشجویان متقاضی واریز شد.
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در دی ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در دی ماه اعلام شد (1395/09/29 09:51:59 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه صبحانه دانشجویی از 4 دی ماه تا 1 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي ناهار دانشجويي در دی ماه اعلام شد
 برنامه غذايي ناهار دانشجويي در دی ماه اعلام شد (1395/09/29 09:49:24 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه ناهار دانشجویی از 4 دی ماه تا 1 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي شام(1) و (2) دانشجويي در دی ماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام(1) و (2) دانشجويي در دی ماه اعلام شد  (1395/09/29 09:48:05 ق.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه شام (1) و (2) دانشجویی از 4 دی ماه تا 1 بهمن ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آذر ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آذر ماه اعلام شد  (1395/08/29 12:23:01 ب.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه صبحانه دانشجویی از 29 آبان تا 3 دی ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد .
 
برنامه غذايي ناهار دانشجويي در آذر ماه اعلام شد
 برنامه غذايي ناهار دانشجويي در آذر ماه اعلام شد  (1395/08/29 12:18:11 ب.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه ناهار دانشجویی از 29 آبان تا 3 دی ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد .
 
برنامه غذايي شام (1) و (2) دانشجويي در آذر ماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام (1) و (2) دانشجويي در آذر ماه اعلام شد  (1395/08/29 12:16:06 ب.ظ)
روابط عمومي معاونت دانشجويي: برنامه شام (1) و (2) دانشجویی از 29 آبان ماه تا 3 دی ماه 95 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد .