طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
مدیریت اخبار
گروه
 
برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد
 برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد (1396/03/03 11:21:26 ق.ظ)
برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد
 برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد  (1396/03/03 11:19:59 ق.ظ)
برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد (1396/02/25 11:45:43 ق.ظ)
برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
 برنامه غذايي ناهار دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد
  برنامه غذايي ناهار دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد (1396/02/25 11:44:28 ق.ظ)
برنامه ناهار «1» و «2» دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي شام دانشجويي در خردادماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام دانشجويي در خردادماه اعلام شد (1396/02/25 11:43:02 ق.ظ)
برنامه شام «1» و «2» دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
مهلت ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم تمدید شد
 مهلت ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم تمدید شد (1396/02/17 03:25:04 ب.ظ)
مهلت ثبت نام وام تحصیلی نیم سال دوم 96 - 95 (متمم) تا روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 96 تمدید شد.
 
 برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد
  برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد (1396/01/30 10:40:50 ق.ظ)
برنامه صبحانه دانشجویی از 2 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي ناهار دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد
 برنامه غذايي ناهار دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد (1396/01/30 10:39:18 ق.ظ)
برنامه ناهار «1» و «2» دانشجویی از 2 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
برنامه غذايي شام دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد
 برنامه غذايي شام دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد (1396/01/30 10:35:42 ق.ظ)
برنامه شام «1» و «2» دانشجویی از 2 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
 
دکتر ابوالقاسم اصفیاء: مهمترین چشم انداز ما در سال آینده افزایش رضایتمندی دانشجویان از خدمات رفاهی است
 دکتر ابوالقاسم اصفیاء: مهمترین چشم انداز ما در سال آینده افزایش رضایتمندی دانشجویان از خدمات رفاهی است (1395/12/25 03:19:26 ب.ظ)
در آستانه فرا رسیدن نوروز 1396 خورشیدی، به همین بهانه گفت و گویی صمیمی با مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی انجام دادیم و ایشان از خاطرات و برنامه های نوروزی خود گفتند.