طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
نحوه درخواست صدور کارت هوشمند دانشجویی

 

 مقررات مربوط به كارت هاي دانشجويي هوشمند

 

 

1. استفاده از اين كارت فقط براي صاحب آن مجاز مي باشد .

 

2. تحويل كارت در زمان تسويه حساب الزامي است .

 

3. فقدان كارت را در اولين فرصت به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد .

 

4. صدور كارت المثني مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي مي باشد ، در نگهداري آن دقت فرماييد .

 

5. از خم كردن كارت يا قرار دادن آن در جوار تلفن هاي همراه يا ميادين مغناطيسي قوي پرهيز نماييد .

 

 

 

 

نحوه دريافت كارت المثني

 

دانشجوياني كه به هرعلت كارت دانشجويي خود را گم كرده اند ، براي دريافت كارت المثني به ترتيب زير عمل نمايند:

 

1. مراجعه به  آموزش دانشكده مربوطه و اخذ فرم تعهد نامه و معرفي نامه

 

2. تكميل  فرم تعهد نامه و اخذ گواهي امضاء از دفترخانه

 

3. واريز مبلغ 200000 ريال به حساب جاری الکترونیک (جام) بانك ملت شعبه هجرت شماره 27619004/42 با کد شناسه 310/25 بنام درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تهران  *

 

(قابل واریز در تمامی شعب بانک ملت )

 

 

 

 

* توجه : اصل فيش واريزي را نزد خود نگاه داشته و زمان تحویل کارت به  واحد صدور كارت دانشجويي تحویل نماييد .

 

 

 

 

نحوه تعويض كارت دانشجويي

 

دانشجوياني كه به هر علت كارت دانشجويي آنان شكسته ، مخدوش و يا غير قابل استفاده شده ، براي دريافت كارت مجدد به ترتيب زير عمل نمايند :

 

1. واريز مبلغ 200000 ريال به حساب جاری الکترونیک (جام) بانك ملت شعبه هجرت شماره 27619004/42 با کد شناسه 310/25 بنام درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تهران  *

 

(قابل واریز در تمامی شعب بانک ملت )

 

2. فيش واريزي و كارت دانشجويي شكسته يا معيوب * خود را به واحد صدور كارت هوشمند دانشجويي واقع در ساختمان معاونت دانشجويي دانشگاه طبقه دوم ارائه دهيد و مطابق زماني كه به شما اعلام مي گردد ، جهت دريافت كارت خود مجدداً به اين واحد مراجعه نماييد .

 

* توجه : تحويل دادن لاشه كارت دانشجويي شكسته يا معيوب به واحد صدور كارت دانشجويي الزامي مي باشد .