طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
معرفی

 

تحقق اهداف دولت الكترونيك مستلزم رويكرد تمامي واحدهاي زيرمجموعه دستگاه ها به سمت مكانيزه كردن خدمات و بهره گيري از قابليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و سيستم هاي اتوماسيون در جنبه هاي گوناگون اداري – مالي و آموزشي – فرهنگي است . استفاده از كارت هوشمند دانشجويي يكي از اين راهكارها است كه علاوه بر اينكه كارت دانشجويي محسوب مي گردد ، در حال حاضر امكان بهره گيري دانشجويان از خدمات تغذيه ، ورود و خروج خوابگاه ، اماكن ورزشي به وسيله كارت هوشمند فراهم شده است . اين كارت قابليت استفاده جهت كتابخانه ها ، بوفه ها ، پاركينگ ، حضور و غياب ، انتشارات و ... را دارد كه تحقق آن ، همكاري و تعاون ساير واحدهاي ذي ربط را طلب مي كند .

اين واحد ، صدور كارت دانشجويي هوشمند جهت تمامي دانشجويان ورودي جديد مقاطع مختلف اعم از روزانه و شبانه ، پيوسته و ناپيوسته ، انتقالي ، بورسيه ، پرديس بين الملل و ... و همچنين  صدور مجدد كارت هاي دانشجويي گم شده يا معيوب  را برعهده دارد .