طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
معرفی

 

تحقق اهداف دولت الكترونيك مستلزم رويكرد تمامي واحدهاي زيرمجموعه دستگاه ها به سمت مكانيزه كردن خدمات و بهره گيري از قابليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و سيستم هاي اتوماسيون در جنبه هاي گوناگون اداري – مالي و آموزشي – فرهنگي است . استفاده از كارت هوشمند دانشجويي يكي از اين راهكارها است كه علاوه بر اينكه كارت دانشجويي محسوب مي گردد ، در حال حاضر امكان بهره گيري دانشجويان از خدمات تغذيه ، ورود و خروج خوابگاه ، اماكن ورزشي به وسيله كارت هوشمند فراهم شده است . اين كارت قابليت استفاده جهت كتابخانه ها ، بوفه ها ، پاركينگ ، حضور و غياب ، انتشارات و ... را دارد كه تحقق آن ، همكاري و تعاون ساير واحدهاي ذي ربط را طلب مي كند .

اين واحد ، صدور كارت دانشجويي هوشمند جهت تمامي دانشجويان ورودي جديد مقاطع مختلف اعم از روزانه و شبانه ، پيوسته و ناپيوسته ، انتقالي ، بورسيه ، پرديس بين الملل و ... و همچنين  صدور مجدد كارت هاي دانشجويي گم شده يا معيوب  را برعهده دارد .