طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
نظرسنجی

نظر سنجی سالانه از دانشجویان

 

با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده و لزوم نظر سنجی و یا نیاز سنجی در مورد ارائه خدمات مطلوب ، واحد ایاب و ذهاب در طول سال تحصیلی یک بار اقدام به برگزاری نظر سنجی مکتوب می نماید .

 

بنام خدا

 

تاریخ :95/03/11

 جناب آقای دکتر اصفیاء

مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه

سلام عیکم

               احتراماً ؛ نتیجه نظرسنجی بعمل آمده از ایاب و ذهاب دانشجویی که در اردیبهشت ماه سال جاری انجام گرفت، جهت استحضار تقدیم میگردد . 

 

از مجموع 1640 برگ  توزیع شده به تفکیک در :
مجتمع خوابگاههای کوی 1500برگ ؛ تکمیل شده و برگشتی 380  برگ ؛
 خوابگاه نسترن 100 برگ ، تکمیل شده و برگشتی 70  برگ ؛

و خوابگاه سمیه 40 برگ ، تکمیل شده و برگشتی 21  برگ ؛

 

 

1. خوابگاه کوی :

رضایت کامل / عالی

رضایت نسبی /متوسط

نارضایتی / ضعیف

255برگ معادل 1/67٪

110 برگ معادل 9/28٪

15 برگ معادل 9/3٪

 

 

2. خوابگاه نسترن :

رضایت کامل / عالی

رضایت نسبی /متوسط

نارضایتی / ضعیف

20 برگ معادل 5/28٪

42 برگ معادل 60٪

8 برگ معادل 4/11٪

 

 

3. خوابگاه سمیه :

رضایت کامل / عالی

رضایت نسبی /متوسط

نارضایتی / ضعیف

18 برگ معادل 7/85٪

3 برگ معادل 2/14٪

-