طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
نظرسنجی

نظر سنجی سالانه از دانشجویان

 

با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده و لزوم نظر سنجی و یا نیاز سنجی در مورد ارائه خدمات مطلوب ، واحد ایاب و ذهاب در طول سال تحصیلی یک بار اقدام به برگزاری نظر سنجی مکتوب می نماید .

 

بنام خدا

 

تاریخ :95/03/11

 جناب آقای دکتر اصفیاء

مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه

سلام عیکم

               احتراماً ؛ نتیجه نظرسنجی بعمل آمده از ایاب و ذهاب دانشجویی که در اردیبهشت ماه سال جاری انجام گرفت، جهت استحضار تقدیم میگردد . 

 

از مجموع 1640 برگ  توزیع شده به تفکیک در :
مجتمع خوابگاههای کوی 1500برگ ؛ تکمیل شده و برگشتی 380  برگ ؛
 خوابگاه نسترن 100 برگ ، تکمیل شده و برگشتی 70  برگ ؛

و خوابگاه سمیه 40 برگ ، تکمیل شده و برگشتی 21  برگ ؛

 

 

1. خوابگاه کوی :

رضایت کامل / عالی

رضایت نسبی /متوسط

نارضایتی / ضعیف

255برگ معادل 1/67٪

110 برگ معادل 9/28٪

15 برگ معادل 9/3٪

 

 

2. خوابگاه نسترن :

رضایت کامل / عالی

رضایت نسبی /متوسط

نارضایتی / ضعیف

20 برگ معادل 5/28٪

42 برگ معادل 60٪

8 برگ معادل 4/11٪

 

 

3. خوابگاه سمیه :

رضایت کامل / عالی

رضایت نسبی /متوسط

نارضایتی / ضعیف

18 برگ معادل 7/85٪

3 برگ معادل 2/14٪

-