طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...

برنامه غذايي شام (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه شام (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
نحوه انعقاد قراردادهای ایاب و ذهاب


 

هر ساله با برگزاری یک مناقصه دو مرحله ای توسط معاونت برنامه ریزی منابع و نیروی انسانی و امور مناقصات دانشگاه علوم پزشکی پیمانکار  انتخاب می شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپردن وثایق مورد نیاز در زمان مقرر شروع بکار می نمایند .

نحوه انتخاب پیمانکاران بدین ترتیب است که حدود سه ماه به پایان قرارداد جاری ، واحد ایاب و ذهاب طی درخواستی موضوع را به مدیریت محترم امور دانشجویی اعلام و درخواست برگزاری مناقصه می نماید مدیریت محترم امور دانشجویی به معاونت محترم دانشجویی فرهنگی اعلام و ایشان هم از مرجع بالاتر درخواست برگزاری مناقصه می نماید .

معاونت برنامه ریزی منابع و نیروی انسانی دانشگاه طی درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار از پیمانکاران دعوت به همکاری  می نماید .

در مهلت تعیین شده در آگهی ، شرکت ها به خواست و اراده خود آمده و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه را دریافت می دارند و در مهلت تعیین شده آن مدارک را تحویل می دهند .

در این مرحله با توجه به سوابق و شرایط خاص پیمانکاران ، امتیازاتی به شرکت کنندگان داده خواهد شد و برحسب آن امتیاز  4 - 3  شرکتی که بیشترین امتیاز کسب نموده اند به مرحله بعد که جلسه برگزاری مناقصه می باشد راه پیدا می کنند .

در این جلسه با باز گشایی پاکات که حاوی قیمت پیشنهادی از طرف پیمانکاران نیز می باشد ، آن شرکتی که حداقل قیمت را در طول یک سال شمسی پیشنهاد داده است برنده مناقصه و از سوی معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه جهت کار به معاونت دانشجویی معرفی می گردد و مکلف است که طبق در خواست هایی که اوراق و مدارک مناقصه بوده خدمات را ارائه دهند .