دات نت نیوک
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 2 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام ش...

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد

برنامه ناهار «1» و «2» دانشجویی از 2 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویا...

برنامه غذايي شام دانشجويي در اردیبهشت ماه اعلام شد

برنامه شام «1» و «2» دانشجویی از 2 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان ...
نحوه انعقاد قراردادهای ایاب و ذهاب


 

هر ساله با برگزاری یک مناقصه دو مرحله ای توسط معاونت برنامه ریزی منابع و نیروی انسانی و امور مناقصات دانشگاه علوم پزشکی پیمانکار  انتخاب می شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپردن وثایق مورد نیاز در زمان مقرر شروع بکار می نمایند .

نحوه انتخاب پیمانکاران بدین ترتیب است که حدود سه ماه به پایان قرارداد جاری ، واحد ایاب و ذهاب طی درخواستی موضوع را به مدیریت محترم امور دانشجویی اعلام و درخواست برگزاری مناقصه می نماید مدیریت محترم امور دانشجویی به معاونت محترم دانشجویی فرهنگی اعلام و ایشان هم از مرجع بالاتر درخواست برگزاری مناقصه می نماید .

معاونت برنامه ریزی منابع و نیروی انسانی دانشگاه طی درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار از پیمانکاران دعوت به همکاری  می نماید .

در مهلت تعیین شده در آگهی ، شرکت ها به خواست و اراده خود آمده و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه را دریافت می دارند و در مهلت تعیین شده آن مدارک را تحویل می دهند .

در این مرحله با توجه به سوابق و شرایط خاص پیمانکاران ، امتیازاتی به شرکت کنندگان داده خواهد شد و برحسب آن امتیاز  4 - 3  شرکتی که بیشترین امتیاز کسب نموده اند به مرحله بعد که جلسه برگزاری مناقصه می باشد راه پیدا می کنند .

در این جلسه با باز گشایی پاکات که حاوی قیمت پیشنهادی از طرف پیمانکاران نیز می باشد ، آن شرکتی که حداقل قیمت را در طول یک سال شمسی پیشنهاد داده است برنده مناقصه و از سوی معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه جهت کار به معاونت دانشجویی معرفی می گردد و مکلف است که طبق در خواست هایی که اوراق و مدارک مناقصه بوده خدمات را ارائه دهند .