طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
شرح وظایف و معرفی پرسنل واحد ایاب و ذهاب

 

 

 

 

 

محمد سلطانی

 

سمت : مسئول واحد ایاب و ذهاب

تحصیلات : دیپلم

سابقه خدمت : 10 سال

 

شرح وظايف :1. هماهنگی ، همکاری و انجام امور لازم جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط با سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تهران – امور قراردادها .

2. بر نامه ریزی جهت برقرای سرویس های رفت و برگشت دانشجویی از خوابگاهها به دانشکده ها ، بیمارستانها و مراکز درمانی ، در طول سال .

3. بررسی وکنترل تعداد سرویس های دانشجویی برای مقاصد مختلف ، نوع خودروهای استفاده شده ، و در صورت لزوم تعدیل و یا اضافه نمودن و یا تغییر نوع خودرو و سرویس ها بنا به شرایط لازم در برخی از مسیرها .

4. پاسخگویی به درخواست های دانشجویان در بر قراری سرویس جدید برای مقاصد جدید در صورت لزوم و در صورتی که آن درخواستها شرایط لازم را دارا باشد .

5. برگزاری نظر سنجی های مکرر در طول سال از دانشجویان استفاده کننده از سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی  ، حداقل دو بار در سال با هدف کسب اطلاع از رضایت و یا عدم رضایت از نحوه ی ارایه خدمات به آنان ، جهت برنامه ریزی های بعدی .

6. برنامه ریزی ، بررسی و اجرای موارد متعدد برای بالا بردن سطح کمّی و کیفی خدمات در ارایه سرویس جهت کسب حداکثری (نهایت) رضایت مندی دانشجویان استفاده کننده از سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی .

7. نظارت برجزئیات عملکرد پیمانکار ورانندگان سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی که اعم آن شامل :  زمان دقیق حرکت ، طی نمودن مسیر تعیین شده و توقف در ایستگاه های اعلام شده از طرف این واحد .

8. مدیریت نظارت و کنترل بر حسّن انجام کلی کار و نحوه ی عملکرد پیمانکار در امر سرویس دهی به دانشجویان .