طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
شرح وظایف و معرفی پرسنل واحد ایاب و ذهاب

 

 

 

 

 

محمد سلطانی

 

سمت : مسئول واحد ایاب و ذهاب

تحصیلات : دیپلم

سابقه خدمت : 10 سال

 

شرح وظايف :1. هماهنگی ، همکاری و انجام امور لازم جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط با سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تهران – امور قراردادها .

2. بر نامه ریزی جهت برقرای سرویس های رفت و برگشت دانشجویی از خوابگاهها به دانشکده ها ، بیمارستانها و مراکز درمانی ، در طول سال .

3. بررسی وکنترل تعداد سرویس های دانشجویی برای مقاصد مختلف ، نوع خودروهای استفاده شده ، و در صورت لزوم تعدیل و یا اضافه نمودن و یا تغییر نوع خودرو و سرویس ها بنا به شرایط لازم در برخی از مسیرها .

4. پاسخگویی به درخواست های دانشجویان در بر قراری سرویس جدید برای مقاصد جدید در صورت لزوم و در صورتی که آن درخواستها شرایط لازم را دارا باشد .

5. برگزاری نظر سنجی های مکرر در طول سال از دانشجویان استفاده کننده از سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی  ، حداقل دو بار در سال با هدف کسب اطلاع از رضایت و یا عدم رضایت از نحوه ی ارایه خدمات به آنان ، جهت برنامه ریزی های بعدی .

6. برنامه ریزی ، بررسی و اجرای موارد متعدد برای بالا بردن سطح کمّی و کیفی خدمات در ارایه سرویس جهت کسب حداکثری (نهایت) رضایت مندی دانشجویان استفاده کننده از سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی .

7. نظارت برجزئیات عملکرد پیمانکار ورانندگان سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی که اعم آن شامل :  زمان دقیق حرکت ، طی نمودن مسیر تعیین شده و توقف در ایستگاه های اعلام شده از طرف این واحد .

8. مدیریت نظارت و کنترل بر حسّن انجام کلی کار و نحوه ی عملکرد پیمانکار در امر سرویس دهی به دانشجویان .