طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
معرفی

 


ایاب و ذهاب دانشجویی از خیلی وقت پیش  بوده اما آنچه به عصر حاضر وما مربوط میشود آن است که از سال 1374 که دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشگاه تهران جدا شد سرویسها همچنان برای هر دو دانشگاه مشترک بوده تا سال 1378 که سرویسها از هم تفکیک شدند .

از سال 1380- 1379 سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی با انتخاب پیمانکار انجام می گرفته که در آن زمان روزانه حدود 20 الی 40 نیمراه در روز  جهت جابجایی دانشجویان بکار گرفته می شد .

به مرور زمان سال به سال تعداد نیمراه ها بنا به افزایش تعداد دانشجویان و در خواست آنان افزایش یافت که تا کنون و در حال حاضر روزانه حدود 150  نمیراه اتوبوس،مینی بوس و جهت جابجایی دانشجویان از خوابگاهها به دانشکده ها و بلعکس بکار گرفته می شود .

اوایل کار با توجه به حجم کم کار  شاید ضرورتی نداشت که  واحد و دفتری برای این کار در نظر گرفته شود اما با بالا رفتن تعداد نیمراه و زیاد شدن حجم کار و نیز ضرورت نظارت به سرویس ها ؛ این امر ضرورت پیدا کرد ، ضمن اینکه واحد ایاب و ذهاب در کنار خدمات سرویس دهی به دانشجویان گاهاً و بنا به نیاز و ضرورت چند کار اجرایی را در راستای امور ایاب وذهاب نیز انجام داد .

 واحد ایاب و ذهاب دانشجویی رسما از سال 1389 با اختصاص دفتری در طبقه ششم ساختمان معاونت دنشجویی  آغاز به کار نمود و همچنان به کار خود در برنامه ریزی و نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی ادامه می دهد .