دات نت نیوک
اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
مسیرها

 

                                                                                                                                                                                         

کروکی مسیر سرویس‌ها از مجمع کوی به دانشکده پزشکی :

 کوی         خیابان وصال شیرازی          خیابان ایتالیا         خیابان قدس        خیابان پورسینا          ایستگاه پایانی ؛ درب دانشکده پزشکی


 

 کروکی مسیر سرویس‌های مشترک  از مجمع کوی به دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی :

کوی            خیابان وصال شیرازی            خیابان ایتالیا             خیابان قدس           خیابان پورسینا            درب دانشکده پزشکی           خیابان نصرت           میدان توحید ؛ درب دانشکده پرستاری و مامایی .


ایستگاه های بین راه :   1- خیابان ایتالیا       2- خیابان پورسینا درب دانشکده پزشکی       3- میدان توحید در دانشکده پرستاری و مامایی