طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
اطلاعیه ها

                                       

قابل توجه دانشجویان عزیز


 با توجه  به  فرا رسیدن ایام امتحانات ؛

ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان به اطلاع میرساند:

از روز یکشنبه  مورخ 16/3/95   

آخرین سرویس برگشتی از تمامی

    دانشکده ها   به  خوابگاه ها ؛

 ساعت 16 می باشد. 

 

                                                                                                                  

                                             

 

قابل توجه دانشجویان عزیز


 با توجه  به  فرا رسیدن فصل گرما و ماه مبارک رمضان ؛

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات
 شما عزیزان به اطلاع میرساند:

 تمامی سرویس ها در تمامی مسیر ها

موظف به روشن نمودن کولر خودرو می باشند.     

چنانچه راننده ای به هر دلیلی اقدام به روشن نمودن کولر خودرو نکرد ، از او بخواهید تا کولر را روشن نماید و در صورت

امتناع از این امر مراتب را واحد ایاب و ذهاب با ذکر نام و فامیل راننده  ، ساعت حرکت و مسیر سرویس اطلاع دهید . 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان عزیز


  با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات ؛ ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان به اطلاع میرساند:

از روز یکشنبه  مورخ 95/03/16

تغییراتی در برخی از سرویس های کوی به :

1-    دانشکده پزشکی ( پورسینا ) ؛

2-   دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان امام ؛

3-   دانشکده توانبخشی ,

 

ایجادخواهدشدکه بنا برضرورت آمار،تعداد و ساعت سرویسها به شرح  ذیل اعلام میگردد:

از کوی به دانشکده پزشکی پورسینا (پورسینا):

ساعات   8 – 7/50 – 7/40 – 7/30 – 7/20 - 7/10

 

از کوی به دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان امام :

ساعات   8 – 7/50 – 7/40 – 7/30 – 7/20 – 7/10  -  7  -  6/45

 

از کوی به دانشکده توانبخشی :

ساعات   7/40  و  7/30

لازم به ذکراست که بقیه سرویس ها و سرویسهای مشترک درساعات مقرر طبق برنامه قبلی دایرخواهد بود .

 

 

 

 

قابل توجه رانندگان محترم


 بدینوسیله به اطلاع رانندگان محترم می رساند که از تاریخ 15/2/95 به بعد
( تا روز پایانی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در سال جاری )
در زمان انجام سرویس دانشجویی در تمامی مسیر ها و در تمامی ساعات مکلف به روشن نمودن کولر خودروی  خود می باشند .

 لازم بذکر است که درصورت مشاهد و یا وصول هر گونه گزارش مبنی بر عدم استفاده از کولر؛ برای بار اول تذکر جدیدی و برای بار دوم ، دو/2 نیمراه جریمه بابت هر نوبت عدم استفاده از کولر از حساب راننده خاطی کسر خواهد گردید .