طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
آیین نامه ایاب و ذهاب

 

آئین نامه اجرایی واحد ایاب و ذهاب دانشجویی


با توجه به ضرورت سازماندهی و برنامه ریزی برای یک پارچه نمودن امور رفاهی و خدماتی ، خصوصاً ایاب و ذهاب دانشجویی ؛ در سال 1390   تصمیم به تهیه و تنظیم این آئین نامه گرفته شد و پس از تائید مدیران مربوطه به اجراء گذاشته خواهد شد .

- سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی صرفاً مختص استفاده دانشجویان ساکن خوابگاه ها درطول سال تحصیلی می باشد و استفاده سایر افراد ( همکاران دانشگاهی و افراد غیر ) ممنوع است .

- سرویس های ایاب و ذهاب در ایام تعطیلات رسمی ، پنج شنبه ها و جمعه ها  تعطیل می باشد.

 

ماده1. نحوه و شرایط برقراری سرویس :

الف ) تعداد نفرات ؛ حداقل تعداد نفرات برای بررسی درخواست سرویس از یک مبدا به یک یا چند مقصد برای سواری ون 7 نفر ، برای مینی بوس 15 نفر و برای اتوبوس 25 نفردانشجوی واجد شرایط  می باشد .

ب ) مسیر حد فاصل بین مبدا و مقصد ؛ حداقل مسیر حد فاصل بین مبدا و مقصد نباید کمتر از پنج کیلو متر باشد ، ضمن اینکه آن مسیر را نتوان با یک کورس اتوبوس شرکت واحد و یا سواری شخصی طی نمود .

ج ) درخواست دانشجویان و تایید اداره مربوطه دانشکده ها : برای برقراری سرویس های جدید ابتداً با توجه به 2 بند فوق ( الف و ب ) دانشجویان باید درخواست کتبی ارایه داده  و آن درخواست باید به تایید اداره آموزش و یا امور دانشجویی دانشکده مربوطه رسیده باشد ، و بعد از بررسی های لازم سرویس درخواستی برقرار خواهد شد .   

ماده2. زمان برقراری سرویسها :

الف ) زمان فصلی ؛ دانشگاه فقط در طول دو نیمسال تحصیلی برای دانشجویان سرویس ایاب و ذهاب برقرار خواهد نمود که این زمان عبارت است از  اول مهرماه ( شروع سال تحصیلی ) لغایت آخر تیر ماه ( امتحانات پایان سال تحصیلی ) و ملاک آن جدول اعلام شده آموزشی ؛ توسط معاونت آموزش خواهد بود . ضمن اینکه در بین دو ترم هم تعهدی جهت برقراری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی نیست  .

 تبصره : در زمان تعطیلات تابستانی بنا به در خواست و ضرورت و تایید مسئولین ذیربط فقط برای بیمارستانها  در صورت به حد نصاب رسیدن دانشجویان به تعداد مورد نظر ( بند 1 – الف و ب ) و  تایید اداره آموزش بیمارستان برای هر مبدا و مقصد حداکثر یک نیمراه برای رفت و یک نیمراه برای برگشت گذاشته خواهد شد .

 ب ) زمان حرکت سرویسها :

1- از خوابگاهها به دانشکده ها و بیمارستانها ( رفت) : زمان حرکت سرویسها از خوابگاهها به بیمارستانها و دانشکده ها از ساعت 6/00 شروع و نهایتاً بنا به نیاز و  ضرورت و صلاحدید مسئولین ایاب و ذهاب  تا ساعت 9/00 صبح ادامه خواهد داشت .

2- تبصره : برای خوابگاههایی که مسیرهای خیلی دور تا دانشکده یا بیمارستان دارند ، بطوریکه

حد فاصل مسیر مبدا و مقصد بیش از ده کیلو متر باشد و آن مسیر را نتوان با دو کورس اتوبوس شرکت واحد و یا سواری شخصی طی نمود ،با توجه به مفاد ماده  1 ( بند  الف و ب ) حد اکثر یک نیمراه از ساعت 9/00 الی 12/00 بنا به درخواست و تایید مسئولین ذیربط برقرار می گردد .  

3- از دانشکده ها و بیمارستانها به خوابگاهها ( برگشت ) : زمان حرکت سرویسها از دانشکده ها و بیمارستانها به خوابگاهها از ساعت 12 ظهر شروع و تا یک ساعت بعد از اتمام آخرین کلاس آن دانشکده ( با توجه به اعلام برنامه از طرف اداره آموزش دانشکده مربوطه ) ادامه خواهد داشت .

تبصره : در طول امتحانات پایان ترم ( دی و بهمن ماه – خرداد و تیر ماه هرسال ) کل برنامه برگشت سرویسها با توجه به اعلام نیاز و تقاضای اداره آموزش دانشکده و یا بیمارستان مربوطه ، وطبق اعلام برنامه امتحانی تهیه و اعلام خواهد شد ضمن اینکه  زمان برگشت آخرین سرویس از دانشکده ها و بیمارستانها یک ساعت بعد از آخرین امتحان می باشد

واحد ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه در راستای خدمت به دانشجویان گرامی با توجه به تهیه و تنظیم آئین نامه ایاب و ذهاب با هدف استفاده بهینه از بودجه اختصاص یافته و برنامه ریزی برای دقت در امر سرویس دهی و رعایت عدالت ، و در نظر گرفتن همه جوانب کار اقدام به برقراری سرویس دانشجویی می نماید .

حسب نیاز به نظارت بر صحت و سقم و کنترل کمّی و کیفی سرویسها و با توجه به تعدد درخواست سرویس برای  بیمارستانها ، دانشکده ها و خوابگاهها و در اختیار نداشتن نیرو و پرسنل لازم و بودجه کافی جهت نظارت در همه مراکز و دانشکده ها و خوابگاهها و بمنظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی رانندگان و پیمانکاران از عدم دقت در نظارت از عملکرد آنها تصمیات ذیل اتخاذ گردیده و مراتب به تمامی مراکز درمانی ، دانشکده ها و خوابگاهها که درخواست ارائه خدمات سرویس دهی به دانشجویان خود را نیز دارند ابلاغ می گردد .

1. با توجه به شرایط و آئین نامه ایاب و ذهاب ، مراکز درخواست کننده سرویس  حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موظفند نسبت به معرفی یک نماینده  جهت کنترل کمّی و کیفی در صحت و سقم سرویسها که با نظارت مستمر و مستقیم در محل حضور داشته و گزارشات مربوطه را ارئه نموده و با حضور دایمی خود در زمان سرویسها نسبت به تائید و کنترل کمی و کیفی سرویسها اقدام نماید .

 2. در زمان عدم مراجعه سرویس در هر یک از ساعات اعلام شده در مرحله اول مسئول یا رابط مربوطه از نماینده پیمانکار که یا در محل حضور دارد و یا از قبل  معرفی و شماره تلفن وی در اختیار وی قرار دارد مورد را پیگیری می نماید و اگر ظرف مدت 10 الی 15 دقیقه سرویس مراجعه نکرد ضمن اعلام گزارش غیبت آن سرویس نسبت به تهیه سرویس از طریق آژانس که دارای کد و فاکتور سربرگدار می باشد اقدام می نماید .

لازم بذکر است در صورتیکه موسسات و آژانسهای مربوطه در محل حضور نداشته و یا در آن زمان خاص خودرو در اختیار نداشته اند به هیچ وجه از سواری های شخصی استفاده نگردد چرا که قابل اعتماد نبوده و این واحد به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

3. پس از پیگیری و عدم حصول نتیجه و عدم امکان تهیه خودرو از موسسات و آژانسهای درون شهری ضمن گزارش موارد به واحد ایاب و ذهاب  به دانشجویان اعلام و از آنها خواسته شود که خودشان با وسایل نقلیه عمومی ( اتوبوس شرکت واحد و مترو ) به محل و مقصد مورد نظر خود عزیمت نمایند .