طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
آیین نامه ایاب و ذهاب

 

آئین نامه اجرایی واحد ایاب و ذهاب دانشجویی


با توجه به ضرورت سازماندهی و برنامه ریزی برای یک پارچه نمودن امور رفاهی و خدماتی ، خصوصاً ایاب و ذهاب دانشجویی ؛ در سال 1390   تصمیم به تهیه و تنظیم این آئین نامه گرفته شد و پس از تائید مدیران مربوطه به اجراء گذاشته خواهد شد .

- سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی صرفاً مختص استفاده دانشجویان ساکن خوابگاه ها درطول سال تحصیلی می باشد و استفاده سایر افراد ( همکاران دانشگاهی و افراد غیر ) ممنوع است .

- سرویس های ایاب و ذهاب در ایام تعطیلات رسمی ، پنج شنبه ها و جمعه ها  تعطیل می باشد.

 

ماده1. نحوه و شرایط برقراری سرویس :

الف ) تعداد نفرات ؛ حداقل تعداد نفرات برای بررسی درخواست سرویس از یک مبدا به یک یا چند مقصد برای سواری ون 7 نفر ، برای مینی بوس 15 نفر و برای اتوبوس 25 نفردانشجوی واجد شرایط  می باشد .

ب ) مسیر حد فاصل بین مبدا و مقصد ؛ حداقل مسیر حد فاصل بین مبدا و مقصد نباید کمتر از پنج کیلو متر باشد ، ضمن اینکه آن مسیر را نتوان با یک کورس اتوبوس شرکت واحد و یا سواری شخصی طی نمود .

ج ) درخواست دانشجویان و تایید اداره مربوطه دانشکده ها : برای برقراری سرویس های جدید ابتداً با توجه به 2 بند فوق ( الف و ب ) دانشجویان باید درخواست کتبی ارایه داده  و آن درخواست باید به تایید اداره آموزش و یا امور دانشجویی دانشکده مربوطه رسیده باشد ، و بعد از بررسی های لازم سرویس درخواستی برقرار خواهد شد .   

ماده2. زمان برقراری سرویسها :

الف ) زمان فصلی ؛ دانشگاه فقط در طول دو نیمسال تحصیلی برای دانشجویان سرویس ایاب و ذهاب برقرار خواهد نمود که این زمان عبارت است از  اول مهرماه ( شروع سال تحصیلی ) لغایت آخر تیر ماه ( امتحانات پایان سال تحصیلی ) و ملاک آن جدول اعلام شده آموزشی ؛ توسط معاونت آموزش خواهد بود . ضمن اینکه در بین دو ترم هم تعهدی جهت برقراری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی نیست  .

 تبصره : در زمان تعطیلات تابستانی بنا به در خواست و ضرورت و تایید مسئولین ذیربط فقط برای بیمارستانها  در صورت به حد نصاب رسیدن دانشجویان به تعداد مورد نظر ( بند 1 – الف و ب ) و  تایید اداره آموزش بیمارستان برای هر مبدا و مقصد حداکثر یک نیمراه برای رفت و یک نیمراه برای برگشت گذاشته خواهد شد .

 ب ) زمان حرکت سرویسها :

1- از خوابگاهها به دانشکده ها و بیمارستانها ( رفت) : زمان حرکت سرویسها از خوابگاهها به بیمارستانها و دانشکده ها از ساعت 6/00 شروع و نهایتاً بنا به نیاز و  ضرورت و صلاحدید مسئولین ایاب و ذهاب  تا ساعت 9/00 صبح ادامه خواهد داشت .

2- تبصره : برای خوابگاههایی که مسیرهای خیلی دور تا دانشکده یا بیمارستان دارند ، بطوریکه

حد فاصل مسیر مبدا و مقصد بیش از ده کیلو متر باشد و آن مسیر را نتوان با دو کورس اتوبوس شرکت واحد و یا سواری شخصی طی نمود ،با توجه به مفاد ماده  1 ( بند  الف و ب ) حد اکثر یک نیمراه از ساعت 9/00 الی 12/00 بنا به درخواست و تایید مسئولین ذیربط برقرار می گردد .  

3- از دانشکده ها و بیمارستانها به خوابگاهها ( برگشت ) : زمان حرکت سرویسها از دانشکده ها و بیمارستانها به خوابگاهها از ساعت 12 ظهر شروع و تا یک ساعت بعد از اتمام آخرین کلاس آن دانشکده ( با توجه به اعلام برنامه از طرف اداره آموزش دانشکده مربوطه ) ادامه خواهد داشت .

تبصره : در طول امتحانات پایان ترم ( دی و بهمن ماه – خرداد و تیر ماه هرسال ) کل برنامه برگشت سرویسها با توجه به اعلام نیاز و تقاضای اداره آموزش دانشکده و یا بیمارستان مربوطه ، وطبق اعلام برنامه امتحانی تهیه و اعلام خواهد شد ضمن اینکه  زمان برگشت آخرین سرویس از دانشکده ها و بیمارستانها یک ساعت بعد از آخرین امتحان می باشد

واحد ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه در راستای خدمت به دانشجویان گرامی با توجه به تهیه و تنظیم آئین نامه ایاب و ذهاب با هدف استفاده بهینه از بودجه اختصاص یافته و برنامه ریزی برای دقت در امر سرویس دهی و رعایت عدالت ، و در نظر گرفتن همه جوانب کار اقدام به برقراری سرویس دانشجویی می نماید .

حسب نیاز به نظارت بر صحت و سقم و کنترل کمّی و کیفی سرویسها و با توجه به تعدد درخواست سرویس برای  بیمارستانها ، دانشکده ها و خوابگاهها و در اختیار نداشتن نیرو و پرسنل لازم و بودجه کافی جهت نظارت در همه مراکز و دانشکده ها و خوابگاهها و بمنظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی رانندگان و پیمانکاران از عدم دقت در نظارت از عملکرد آنها تصمیات ذیل اتخاذ گردیده و مراتب به تمامی مراکز درمانی ، دانشکده ها و خوابگاهها که درخواست ارائه خدمات سرویس دهی به دانشجویان خود را نیز دارند ابلاغ می گردد .

1. با توجه به شرایط و آئین نامه ایاب و ذهاب ، مراکز درخواست کننده سرویس  حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موظفند نسبت به معرفی یک نماینده  جهت کنترل کمّی و کیفی در صحت و سقم سرویسها که با نظارت مستمر و مستقیم در محل حضور داشته و گزارشات مربوطه را ارئه نموده و با حضور دایمی خود در زمان سرویسها نسبت به تائید و کنترل کمی و کیفی سرویسها اقدام نماید .

 2. در زمان عدم مراجعه سرویس در هر یک از ساعات اعلام شده در مرحله اول مسئول یا رابط مربوطه از نماینده پیمانکار که یا در محل حضور دارد و یا از قبل  معرفی و شماره تلفن وی در اختیار وی قرار دارد مورد را پیگیری می نماید و اگر ظرف مدت 10 الی 15 دقیقه سرویس مراجعه نکرد ضمن اعلام گزارش غیبت آن سرویس نسبت به تهیه سرویس از طریق آژانس که دارای کد و فاکتور سربرگدار می باشد اقدام می نماید .

لازم بذکر است در صورتیکه موسسات و آژانسهای مربوطه در محل حضور نداشته و یا در آن زمان خاص خودرو در اختیار نداشته اند به هیچ وجه از سواری های شخصی استفاده نگردد چرا که قابل اعتماد نبوده و این واحد به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

3. پس از پیگیری و عدم حصول نتیجه و عدم امکان تهیه خودرو از موسسات و آژانسهای درون شهری ضمن گزارش موارد به واحد ایاب و ذهاب  به دانشجویان اعلام و از آنها خواسته شود که خودشان با وسایل نقلیه عمومی ( اتوبوس شرکت واحد و مترو ) به محل و مقصد مورد نظر خود عزیمت نمایند .