طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
شرح وظایف و معرفی پرسنل اداره کتابخانه های دانشجویی

 

 

 

 

 

خدیجه شیخ عبداله

 

سمت : رییس اداره کتابخانه های دانشجویی

تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سابقه خدمت : 14 سال

 

شرح وظايف :

1. نظارت بر فضاي فيزيكي كتابخانه­ هاي دانشجویی

2. نظارت بر چگونگی عملکرد کتابخانه ها و رفع مشکلات کتابخانه ها

3. انتخاب ، تهيه و سفارش کتابهای مورد نياز كتابخانه ( شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته های آموزشی دانشکده ها در مقاطع مختلف تحصیلی و تهیه امکانات موردنیاز جهت مطالعه و پرورش ، گزینش و انتخاب منابع مناسب از میان منابع منتشره )

4.  تأمين و  تعمیر تجهيزات كتابخانه­ ها

5. نظرسنجي

6. تهيه جزوات و تشکیل کلاسهای آموزشي جهت نيروهاي شاغل در كتابخانه

7. ارائه و تدوین آیین نامه­ هاي كتابخانه­ ها ، سالن مطالعه و كلية دستورالعملهاي قابل استفاده مربوط به پیشرفت و توسعه کتابخانه های دانشجویی

8. تهيه پمفلت آموزشي جهت استفاده از كتابخانه براي دانشجويان جديد الورود

9. همكاريهاي برون بخشي با وزارت ارشاد و شهرداري و ساير سازمانهاي مرتبط

10. جذب و توزيع كتابهاي اهدايي از طرف افراد و سازمانهاي ذيربط

11. نیازسنجی و نظارت بر تعمیرات عمرانی کتابخانه ها

12. بازدید مرتب از کلیه امور کتابخانه ها

13. وجین ( کتابهای از رده خارج ) و صحافی کتابهای کتابخانه های دانشجویی

14. ورود اطلاعات کتابشناختی و اعضاء کلیه کتابهای کتابخانه های دانشجویی

15. بررسی و رسیدگی به کلیه مسائل و امور مربوط به کتابخانه های دانشجویی

16. انجام کلیه امور مربوط به سایت مدیریت امور دانشجویی

17. جمع آوری کلیه گزارش عملکردها ، شاخص ها و آمار مدیریت امور دانشجویی

18. تهیه گزارشات سالیانه

19. انجام امور مربوط به کاردانشجویی

20. انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر امور دانشجویی و ارائه گزارش


 

 

 محمدرضا خادم

 

سمت : متصدی امور دفتری ( امور کتابخانه ها )

تحصیلات : دیپلم

سابقه خدمت : 11 سال

 

شرح وظایف :

1. بازدید مرتب از کتابخانه های دانشجویی و تهیه گزارشات لازم

2. ورود اطلاعات کتابشناختی کتابهای کتابخانه های دانشجویی

3. پیگیری و رفع  مشکلات عمرانی کتابخانه های دانشجویی

4.ورود اطلاعات عضویتهای کتابخانه های دانشجویی

5. اخذ گزارشات از نیروهای مشغول در کتابخانه ها و ارائه گزارش به رییس اداره کتابخانه های دانشجویی

6. نظارت بر اجرای آیین نامه کتابخانه در کلیه کتابخانه های دانشجویی

7. شرکت در نمایشگاه کتاب و همکاری جهت تهیه و ارسال کتاب به کتابخانه ها

8. انجام کلیه امور محوله از طرف مافوق و ارائه گزارش