طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...

برنامه غذايي شام (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه شام (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
قوانین و مقررات سالن مطالعه

 

قوانین و مقررات سالن مطالعه

 

 به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه و استفاده بهتر از خدمات و با احترام به شخصیت خود و حقوق سایرین  کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:

 

 1ـ حفظ کامل سکوت و آرامش

2ـ اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی و حفظ شئونات فرهنگی، دینی و اجتماعی

3ـ به خاطر رفاه سایرین استفاده از تلفن همراه در بخشهای مختلف کتابخانه بخصوص سالن مطالعه ممنوع است.

4ـ پرهیز از خوردن و آشامیدن

5ـ عدم استعمال دخانیات

6ـ حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

7ـ ورود افراد متفرقه و دانشجویان سایر مراکز علمی به سالن مطالعه کتابخانه ممنوع است.

8ـ پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضاء

9ـ پرهیز از حركاتي كه موجب سلب آسايش ديگران مي گردد مانند بلند صحبت كردن ، راه رفتن و خوردن
هر نوع خوراکی و... جداًخودداري گردد.

10ـ کتابخانه در مقابل وسایل شخصی شما مسئولیتی ندارد.

11ـ در موقع خروج از کتابخانه صندلی را در جای خود قرار دهید.

12ـ رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

13ـ خودداری از رزرو صندلی و میزمطالعه

14ـ عدم جابجایی لوازم کتابخانه

 

 در صورت مشاهده تخلف ، پس از یک نوبت تذکر شفاهی ، ضمن تعلیق عضویت با فرد متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.