طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
فعالیتهای اداره کتابخانه های دانشجوییمهمترین فعالیتهای اداره کتابخانه های دانشجویی

 

1. انتخاب ، تهيه و سفارش کتابهای مورد نيازكتابخانه  ( شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته های آموزشی دانشکده ها در مقاطع مختلف تحصیلی و تهیه امکانات موردنیاز جهت مطالعه و پرورش ، گزینش و انتخاب منابع مناسب از میان منابع منتشره ) .

2. تامين تجهيزات كتابخانه­ هاي دانشجویی

3. تامین فضای فیزیکی کتابخانه های دانشجویی

4. وجين كتابها ( حذف كتابهاي از رده خارج )

5. بازدید منظم از کلیه کتابخانه های دانشجویی

6. اقدامات لازم جهت مكانيزه نمودن كتابخانه هاي دانشجویی

7. نيازسنجی و برنامه ریزی در جهت تأسيس كتابخانه­ هاي جديد در خوابگاهها

8.ارزشيابي عملكرد كتابخانه های دانشجویی براساس چك ليست­هاي مربوط

9. نيازسنجی و نظارت بر تعميرات عمراني كتابخانه­ ها

10. نظرسنجي

11. ارائه و تدوین آیین نامه­هاي كتابخانه­ ها ، سالن مطالعه و كلية دستورالعملهاي قابل استفاده مربوط به پیشرفت و توسعه کتابخانه های دانشجویی

12. جذب و توزيع كتابهاي اهدايي از طرف افراد و سازمانهاي ذيربط

13. بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کتابخانه ها

14. برگزاري مسابقات كتابخواني

15. تهيه پمفلت آموزشي جهت استفاده از كتابخانه براي دانشجويان جديد الورود

16. ثبت و آماده سازی کتابها جهت استفاده مراجعین

17. سرویس دهی و خدمات بخش امانت

18. ارتقاء فرآيند امانت كتاب بين كتابخانه ­ای

19. تامین نیروی مورد نیاز و تنظیم قرداد و تهیه لیست حق الزحمه کاردانشجویی نیروهای شاغل در کتابخانه ها

20. تسویه حساب دانشجویان از کتابخانه های دانشجویی