طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
فعالیتهای اداره کتابخانه های دانشجوییمهمترین فعالیتهای اداره کتابخانه های دانشجویی

 

1. انتخاب ، تهيه و سفارش کتابهای مورد نيازكتابخانه  ( شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته های آموزشی دانشکده ها در مقاطع مختلف تحصیلی و تهیه امکانات موردنیاز جهت مطالعه و پرورش ، گزینش و انتخاب منابع مناسب از میان منابع منتشره ) .

2. تامين تجهيزات كتابخانه­ هاي دانشجویی

3. تامین فضای فیزیکی کتابخانه های دانشجویی

4. وجين كتابها ( حذف كتابهاي از رده خارج )

5. بازدید منظم از کلیه کتابخانه های دانشجویی

6. اقدامات لازم جهت مكانيزه نمودن كتابخانه هاي دانشجویی

7. نيازسنجی و برنامه ریزی در جهت تأسيس كتابخانه­ هاي جديد در خوابگاهها

8.ارزشيابي عملكرد كتابخانه های دانشجویی براساس چك ليست­هاي مربوط

9. نيازسنجی و نظارت بر تعميرات عمراني كتابخانه­ ها

10. نظرسنجي

11. ارائه و تدوین آیین نامه­هاي كتابخانه­ ها ، سالن مطالعه و كلية دستورالعملهاي قابل استفاده مربوط به پیشرفت و توسعه کتابخانه های دانشجویی

12. جذب و توزيع كتابهاي اهدايي از طرف افراد و سازمانهاي ذيربط

13. بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کتابخانه ها

14. برگزاري مسابقات كتابخواني

15. تهيه پمفلت آموزشي جهت استفاده از كتابخانه براي دانشجويان جديد الورود

16. ثبت و آماده سازی کتابها جهت استفاده مراجعین

17. سرویس دهی و خدمات بخش امانت

18. ارتقاء فرآيند امانت كتاب بين كتابخانه ­ای

19. تامین نیروی مورد نیاز و تنظیم قرداد و تهیه لیست حق الزحمه کاردانشجویی نیروهای شاغل در کتابخانه ها

20. تسویه حساب دانشجویان از کتابخانه های دانشجویی