طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
ودیعه مسکن دانشجویان متاهل

 

دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه با کد رهگیری ارائه نمایند ،  ودیعه مسکن به شرح ذیل پرداخت می گردد  :

 

واحد به ریال

 

*دانشجویان متاهل مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکترای حرفه ای به شرط داشتن میانگین معدل حداقل 12 به بعد از گذشت یک نیمسال شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

 

* به دانشجویان سایر مقاطع بلافاصله بعداز شروع تحصیل ، ودیعه مسکن تعلق می گیرد.

 

مقطع

تهران

کاردانی – کارشناسی-دکتری

50/000/000

تکمیلی (کارشناسی ارشد،دکتری تخصصی Ph.D  و دستیاران تخصصی )

75/000/000