طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
وام ضروری

 

 

 

دانشجویانی که با مشکل مالی روبرو می­شوند پس از یکسال از شروع تحصیل و رعایت فاصله

12 ماه یک نوبت به شرح ذیل وام ضروری پرداخت می­شود:

 

 

ـ مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسـته                                             مبلغ 1/562/500 ریال

 

ـ مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته                           مبلغ 3/125/000 ریال

 

ـ مقطع دکترای عمومی                                                                   مبلغ 6/250/000 ریال

 

ـ مقاطع دکترای تخصصی (ph.D) و تخصص (دستیاران)                           مبلغ 6/250/000 ریال

 

ـ وام ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب می­باشد.

 

ـ وام ضروری حج و عتبات عالیات حداکثر به میزان 5/000/000 ریال پرداخت می­گردد.

 

 

*دانشجویان پذیرفته شده المپیادها و جشنواره ها به اداره رفاه و تعاون جهت هرگونه سوال مراجعه نمایند.