طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
وام تحصیلی و مسکن


 

 

وام تحصیلی

وام تحصیلی مجرد ماهیانه 750/000 ریال

دانشجویان متاهل ماهیانه 980/000 ریال


 

وام مسکن

 وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 850/00 ریال

دانشجویان متاهل ماهیانه 1/100/000 ریال

 

 

 * مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل :

. مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته : حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

. مقطع کارشناسی پیوسته : حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

. مقطع دکترای حرفه ای : حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

 

* پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان ممتاز سه برابر تعلق می گیرد.