طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
وام تحصیلی و مسکن


 

 

وام تحصیلی

وام تحصیلی مجرد ماهیانه 750/000 ریال

دانشجویان متاهل ماهیانه 980/000 ریال


 

وام مسکن

 وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 850/00 ریال

دانشجویان متاهل ماهیانه 1/100/000 ریال

 

 

 * مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل :

. مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته : حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

. مقطع کارشناسی پیوسته : حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

. مقطع دکترای حرفه ای : حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

 

* پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان ممتاز سه برابر تعلق می گیرد.