دات نت نیوک
اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
وام بنیاد علوی

وام بنیاد علوی

 

مبلغ وام تحصیلی :

 دانشجویان مجرد هر ترم    6/000/000   ریال

 دانشجویان متاهل هر ترم  8/000/000   ریال 

* قابل ذکر است وام فوق به دانشجویان ذیل تعلق می گیرد:

. نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی

. دانشجویانی که به هر نحوی تحت بنیاد شهید ، ستاد شاهد و ... می باشند.

. موارد خاص که به تایید دانشگاه رسیده باشد.

. معدل 14 به بالا .