طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
وام بنیاد علوی

وام بنیاد علوی

 

مبلغ وام تحصیلی :

 دانشجویان مجرد هر ترم    6/000/000   ریال

 دانشجویان متاهل هر ترم  8/000/000   ریال 

* قابل ذکر است وام فوق به دانشجویان ذیل تعلق می گیرد:

. نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی

. دانشجویانی که به هر نحوی تحت بنیاد شهید ، ستاد شاهد و ... می باشند.

. موارد خاص که به تایید دانشگاه رسیده باشد.

. معدل 14 به بالا .