طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
شرح وظایف و معرفی پرسنل اداره رفاه و تعاون

 


 

فریده باشی


سمت : رییس اداره رفاه و تعاون دانشجویان

تحصیلات : کارشناس مددکاری اجتماعی

سابقه خدمت : 21 سال


شرح وظایف :


1. دریافت بودجه کلیه وامها از صندوق رفاه و تخصیص آن به دانشکده ها بر اساس تعداد دانشجویان

2. کنترل و نظارت بر چگونگی انجام کلیه ی وامهای دانشجویی ( تحصیلی ، مسکن ، ضروری ، عتبات ، شهریه ،  بنیاد علوی و ودیعه مسکن )

3. دریافت بودجه مازاد از صندوق رفاه دانشجویان جهت پرداخت وام به دانشجویانی که مازاد بر سهمیه ثبت نام نموده اند.

4. تنظیم و کنترل آمارهای دریافت وام در نیمسالهای اول دوم هر سال

5. تنظیم قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان بورسیه خارجی و داخلی و هماهنگی لازم با ادرات بیمه

6. تنظیم و هماهنگی قرارداد بیمه حوادث دانشجویان داخلی و خارجی

7. هماهنگی های لازم جهت افتتاح حساب دانشجویان جدید الورود

8. کنترل و نظارت بر چگو.نگی انجام امور فارغ التحصیلی ( میزان بدهی دانشجویان فارغ التحصیل جدید و قدیم )

9. کنترل و هماهنگی لازم با امور درآمد صندوق رفاه جهت اخذ مجوز صندوق که لازمه دریافت دانشنامه می باشد.

10. ارائه امکانات و خدمات تفریحی که از سوی واحدهای مختلف با هماهنگی مدیر واحد به این اداره ارائه  می شود.

11. انجام کلیه امور محوله از سوی مدیر واحد

12. تهیه کلیه گزارشات عملکرد در پایان سال

13. نظارت بر چگونگی عملکرد کلیه پرسنل واحد و رفع مشکلات آنان

14. انجام کلیه امور مربوط به وامهای بنیاد علوی و شهریه

15. تهیه و جمع آوری لیست کاردانشجویی و تحویل به حسابداری


 


 

  

 زیبا فولادی


سمت : مسئول دایره تسویه حساب

تحصیلات : مدیریت امور فرهنگی

سابقه خدمت : 19 سال


شرح وظایف :


1. صدور فرم میزان بدهی در خصوص کلیه فارغ التحصیلان قدیم و جدید و پردیس بین الملل

2. در صورت داشتن بدهی صدور فیش بازپرداخت و کنترل تعهد محضری

3. صدور مجوزهای صندوق رفاه دانشجویان

4. تشکیل پرونده در برنامه آنلاین صندوق رفاه

5. ثبت تعهد محضری و اسکن دانشجویان پردیس بین الملل

6. هماهنگی امور و پاسخگویی به ارباب رجوع ،صندوق رفاه و دانشکده ها در خصوص فرم میزان بدهی و مجوزها

7. انجام کلیه امور محوله از طرف رییس اداره

8. انجام مکاتبات اداری
مهدی عابدینی


سمت : کارشناس اداره

تحصیلات : کارشناس امور تربیتی

سابقه خدمت : 3 سال


شرح وظایف :


1. صدور فرم میزان بدهی دانشجویان جاری

2. در صورت داشتن بدهی صدور فیش بازپرداخت و کنترل تعهد محضری

3. صدور مجوز صندوق رفاه دانشجویان

4. ثبت تعهد محضری و اسکن مدارک مربوط به بنیاد علوی

5. انجام کلیه امور محوله از طرف رییس اداره

 

 

 

 

 سمانه صادقی


سمت : کارشناس اداره

تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی

سابقه خدمت : 4 سال


شرح وظایف :


1. امور محوله در خصوص وام ضروری

2. امور محوله در خصوص وام ودیعه مسکن

3. امور محوله در خصوص  وام تحصیلی و مسکن

4. ثبت و کنترل تعهد محضری

5. صدور مجوز صندوق رفاه دانشجویان

6. انجام کلیه امور محوله از طرف رییس اداره
 

 

 

 

 

 

سایر همکاران در دانشکده ها :

 

شماره تماس

کارشناس مسئول

نام دانشکده

88953006

عبداله جاوید

پزشکی

66494993

مژگان یزدی

داروسازی

88014039

فهیمه باقری

دندانپزشکی

66954224

نازی براتی

پیراپزشکی

77644939

مژگان الماسی

توانبخشی

88951405

افسانه نوروزپور

بهداشت

88993656

محبوبه سعادتی

طب سنتی

88955742

عارفه جدیری

علوم تغذیه

61054540

مریم بیک محمدی

پرستاری

4352206

زهرا عباسی

فن آوری نوین

88968714

مهسا شیرینی

دوره شبانه

81634061

آلاله هراتی زاده

مرکز تحقیقات

88893976

الهام رضا زاده

پردیس بین الملل

88967548

عاتکه موسوی

آموزش مجازی