طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
پیوندها
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
معرفی

 


اداره رفاه و تعاون جهت رفاه حال دانشجویان و کمک به دانشجویان مستعد و نیازمند بر طبق بودجه اختصاص داده شده از طرف صندق رفاه دانشجویان هر ساله  اقدام به پرداخت تسهیلات رفاهی  به دانشجویان واجد شرایط می نماید .