طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
پیوندها
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
معرفی

 


اداره رفاه و تعاون جهت رفاه حال دانشجویان و کمک به دانشجویان مستعد و نیازمند بر طبق بودجه اختصاص داده شده از طرف صندق رفاه دانشجویان هر ساله  اقدام به پرداخت تسهیلات رفاهی  به دانشجویان واجد شرایط می نماید .