طراحی سایت
پیوندها
اطلاعیه ها

برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
معرفی

 


اداره رفاه و تعاون جهت رفاه حال دانشجویان و کمک به دانشجویان مستعد و نیازمند بر طبق بودجه اختصاص داده شده از طرف صندق رفاه دانشجویان هر ساله  اقدام به پرداخت تسهیلات رفاهی  به دانشجویان واجد شرایط می نماید .