دات نت نیوک
اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
انعقاد قرارداد طبخ و توزیع غذا


فرآیند برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی


ابتدا با معاونت محترم توسعه و منابع انسانی دانشگاه جهت اخذ مجوز برگزاری مناقصه (با ذکر نوع مناقصه) و تأمین اعتبار مالی آن مکاتبه می شود. پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار مالی، شرایط اختصاصی مناقصه توسط کارشناسان تغذیه با استفاده از تجربیات گذشته و مفاد مناقصات قبلی بازنگری و تدوین می گردد. پس از تأیید شرایط اختصاصی توسط مدیر امور دانشجویی شرایط مذکور برای امور قراردادها ارسال خواهد شد. امور قراردادها شرایط اختصاصی دریافتی را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی و در صورت وجود نکته یا مشکلی آن را با کارشناسان اداره تغذیه در میان گذاشته و بعد از اصلاح نهایی آن، امور مربوط به برگزاری مناقصه (درج آگهی در روزنامه، اعلام مهلت زمانی دریافت اسناد توسط پیمانکاران و ارائه اسناد و پاکات قیمت توسط ایشان، اعلام تاریخ و زمان برگزاری مناقصه) توسط امور قراردادها که زیر نظر مدیریت امور عمومی و منابع انسانی دانشگاه می باشد، انجام خواهدشد.

پس از طی مراحل قانونی مناقصه و بررسی کلیه مدارک و اسناد پیمانکاران، پیمانکار برنده حوزه­ی معاونت دانشجویی معرفی و از تاریخ مقرر شروع به کار خواهد کرد.