طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...

برنامه غذايي شام (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه شام (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
مکانهای توزیع ناهار

 

مکانهای توزيع ناهار


 

- سلف سرویس دانشکده پزشکی


- سلف سرویس دانشکده پرستاری و مامایی​​​


- سلف سرویس دانشکده توانبخشی


- سلف سرویس دانشکده دندانپزشکی


- خوابگاه کوی دختران و پسران