طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
مکان های توزیع صبحانه و شام


مکان های توزیع صبحانه و شام

 

 

       در حال حاضر شام و صبحانه دانشجویان در خوابگاههای ذیل توزیع می گردد :

-         خوابگاههای کوی دختران و پسران


-         خوابگاههای انقلاب (1،2،5،6)


-         خوابگاه وصال


-         خوابگاه شیلات


-         خوابگاه انقلاب 8


-         خوابگاه 16 آذر


-         خوابگاه دمشق


-         خوابگاه سمیه


-         خوابگاه نسترن


-         خوابگاه حافظیه


-         خوابگاه متأهلین (فقط شام توزیع می گردد)