طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
مکان های توزیع صبحانه و شام


مکان های توزیع صبحانه و شام

 

 

       در حال حاضر شام و صبحانه دانشجویان در خوابگاههای ذیل توزیع می گردد :

-         خوابگاههای کوی دختران و پسران


-         خوابگاههای انقلاب (1،2،5،6)


-         خوابگاه وصال


-         خوابگاه شیلات


-         خوابگاه انقلاب 8


-         خوابگاه 16 آذر


-         خوابگاه دمشق


-         خوابگاه سمیه


-         خوابگاه نسترن


-         خوابگاه حافظیه


-         خوابگاه متأهلین (فقط شام توزیع می گردد)