دات نت نیوک
اطلاعیه ها

کتابخانه ی کوی دختران

دانشجویان گرامی : کتابخانه کوی دختران در تعطیلات تابستان باز می باشد.   اداره...

نتایج نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکد...

وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول دانشجویان واریز شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 95 - 1394 دانشجویان، بر اساس میزان اعتبا...
زمان توزیع غذا


 

زمان توزیع غذا

 

ساعت توزیع ناهار:

ناهار در سلف سرویس ها از ساعت 11:30 الی 13:45 و در مجتمع خوابگاههای کوی از ساعت 12 الی 13:45 توزیع می گردد.

 

ساعت توزیع صبحانه و شام در خوابگاهها:

 

وعده صبحانه و شام به طور همزمان در شش ماهه اول سال از ساعت 18 الی 20 و در شش ماهه دوم سال از ساعت 17 الی 19 توزیع می گردد.

 

تذکر 1:

دانشجویانی که موفق به رزرو غذا نشده اند، می توانند در صورت اضافه بودن غذا پس از پایان زمان توزیع حداکثر به مدت 15 دقیقه جهت دریافت غذای روزفروش به قیمت فعلی هر پرس  15000 ریال اقدام نمایند.  

 

تذکر 2:

غذای روز فروش تنها با ارائه کارت دانشجویی و در صورت داشتن اعتبار کافی (بیش از 15000 ریال) ارائه خواهد شد.

 

تذکر 3 :

غذای رزرو شده در هر سلف فقط در آن سلف ارائه خواهد شد و ارائه غذا در سلف های دیگر امکان پذیر نیست.

 

تذکر 4 :

غذای روزفروش رأس ساعت 13:45 در صورت موجود بودن ارائه خواهد شد و از مراجعه زودتر و ایجاد ازدحام در سلف سرویس برای دریافت غذای روزفروش اجتناب نمایید.