طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
اخبار
اولین همایش مسابقه کاهش وزن برگزار می شود
اولین همایش مسابقه کاهش وزن برگزار می شود (1395/05/02)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان با همکاری دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، در روز دوشنبه 4 مردادماه 1395 از ساعت 13 تا 15، اولین همایش مسابقه کاهش وزن را در سالن آمفی تاتر دانشکده بهداشت برگزار خواهد کرد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: مرکز بهداشت و درمان دانشجویان با همکاری دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، در روز دوشنبه 4 مردادماه 1395 از ساعت 13 تا 15، اولین همایش مسابقه کاهش وزن را در سالن آمفی تاتر دانشکده بهداشت برگزار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، 200 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقه کاهش وزن ثبت نام کرده اند و حضور کلیه افراد در این همایش الزامی است.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: