طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
اخبار
مراسم تجلیل از سرپرست نمونه بهداشتی سال 94 بمناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها
مراسم تجلیل از سرپرست نمونه بهداشتی سال 94 بمناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها (1395/03/19)
بمناسبت هفته گرامیداشت خوابگاه های دانشجویی از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشجویان از تمامی خوابگاه های دانشجویی در طول سال 94 بازدید و مراسم تجلیل از سرپرست نمونه بهداشتی سال 94 برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: بمناسبت هفته گرامیداشت خوابگاه های دانشجویی از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشجویان از تمامی خوابگاه های دانشجویی در طول سال 94 بازدید و مراسم تجلیل از سرپرست نمونه بهداشتی سال 94 برگزار شد.
بر اساس گزارش فوق، در این مراسم که در دفتر دکتر هاشمی برگزار گردید، از زحمات
فاطمه پورهمدانی، سرپرست خوابگاه های نسترن 1 و 2 با اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی شد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: