طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
برگزاری همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
برگزاری همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور (1395/03/09)
همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه با حضور معاون محترم  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه با حضور معاون محترم  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، همایش دو روزه با حضور دکتر فراهانی معاون دانشجویی فرهنگی و امور مجلس وزارت بهداشت، دکتر صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت و دبیران شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار و در ابتدا دکتر فراهانی ضمن قدردانی از تلاشهای دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاهها به بیان نکاتی درخصوص شوراهای انضباطی پرداخت.
در ادامه نیز دکتر صرامی  نحوه ارزیابی عملکرد شوراهای  انضباطی دانشگاهها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس دبیران شوراها نظرات و پیشنهادات خود در جهت بهبود روند ارزیابی، بررسی و ارتقا عملکرد شوراها مطالبی بیان کردند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: