طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان در دانشکده توانبخشی
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان در دانشکده توانبخشی (1394/11/27)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: دومین کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده توانبخشی برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: دومین کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده توانبخشی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، کارگاه با همکاری دفتر شورای انضباطی دانشگاه و معاونت دانشجویی دانشکده توانبخشی در قالب کارگاه دو ساعته در تاریخ 20 بهمن ماه با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی95-94 با قوانین و مقررات حاکم بر شورای انضباطی دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه دبیر محترم شورای انضباطی دانشگاه مهندس میرغنی سیدصومعه به ارائه مطالب پمفلت مربوطه و اسلایدهای آموزشی پرداختند.


The comment feature is locked by administrator.
Sort by: