طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
برگزاری اولین دوره  کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان
برگزاری اولین دوره کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان (1394/11/27)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: اولین کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: اولین کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، کارگاه آموزشی با همکاری دفتر شورای انضباطی دانشگاه و معاونت دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی در قالب کارگاه آموزشی  3 ساعته با ارائه پمفلت و اسلایدهای آموزشی جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 95-94 با قوانین و مقررات شوراهای انضباطی دانشگاهها در تاریخ 18بهمن برگزار و در انتهای برنامه کارگاه از مطالب بیان شده، مسابقه ای در میان دانشجویان برگزار گردید که نفرات برتر این مسابقه تعیین و به آنان هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: