دات نت نیوک
مدیریت شورای انضباطی
اطلاعیه ها

راه اندازی سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه

روابط عمومی معاونت دانشجویی: سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه راه اندازی شد.

آشنایی با ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی دانشجویان

روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: شو...

آشنایی با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی

روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری و مامایی

دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر ...

کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر ...
کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات شورای انضباطی دانشجویان در دانشکده پزشکی


اخبار مدیریت شورای انضباطی
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده پزشکی برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده پزشکی برگزار شد
(1395/10/20)
دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در روز شنبه 18 دی ماه 95 ...
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده داروسازی برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده داروسازی برگزار شد
(1395/08/29)
دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده داروسازی برگزا...
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدید با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد
(1395/08/18)
دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده دندانپزشکی برگ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری و مامایی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری و مامایی
(1395/08/17)
دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده پرستاری و ماما...
برگزاری همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
برگزاری همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
(1395/03/09)
همایش دو روزه دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه با حضور معاون محترم  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان در دانشکده توانبخشی
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان در دانشکده توانبخشی
(1394/11/27)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: دومین کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات شوراهای انضباطی دانشگاهها در دانشکده تو...
برگزاری اولین دوره  کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان
برگزاری اولین دوره کارگاه های آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان
(1394/11/27)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: اولین کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات موجود در شوراهای انضباطی دانشگاهها در ...
آشنایی با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی
آشنایی با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی
(1394/09/02)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: صدور احکام انضباطی درخصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهاده...
آشنایی با ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی دانشجویان
آشنایی با ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی دانشجویان
(1394/09/02)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: شوراهای انضباطی دانشگاهها می توانند، به کلیه گزارشهای رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حق...
راه اندازی سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه
راه اندازی سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه
(1394/03/31)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه راه اندازی شد.