دات نت نیوک
به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
اطلاعیه ها

جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه های پسران مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد

جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه‌هاي پسران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها...

جلسه سرپرستان خوابگاه های دختران مدیریت امور خوابگاه برگزار شد

جلسه سرپرستان خوابگاه‌هاي دختران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها در روز چه...

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیم سال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز جمعه ی...
گالری عکس

 

خوابگاه گلستان 4 (کوی)

خوابگاه گلستان 1 (کوی)

خوابگاه دمشق

خوابگاه گلستان 2 (کوی)

خوابگاه نسترن

خوابگاه گلستان 3 (کوی)

خوابگاه 16 آذر(خودگردان)

خوابگاه حافظیه (خودگردان)

 

بوستان قدس

بوستان 1 (کوی)

انقلاب 2

بوستان2 (کوی)

بوستان وصال

بوستان3 (کوی)

بوستان 8

بوستان4 (کوی)

لارستان

بوستان5 (کوی)

خوابگاه متاهلین

سمیه

انقلاب 5 (خودگردان )

انقلاب 1 (خودگردان )

انقلاب6 (خودگردان )

انقلاب4 (خودگردان )

 

 

 

 

 

بوستان 1
«  قبل از انجام کار  » «  بعد از انجام کار  »
بوستان 2
«  قبل از انجام کار  » «  بعد از انجام کار  »
گلستان 2
«  قبل از انجام کار  » «  بعد از انجام کار  »
گلستان 3
«  قبل از انجام کار  » «  بعد از انجام کار  »