به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
اطلاعیه ها

جلسه سرپرستان خوابگاه های دختران مدیریت امور خوابگاه برگزار شد

جلسه سرپرستان خوابگاه‌هاي دختران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها در روز چه...

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیم سال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز جمعه ی...

پنجمین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهلی در سال 95 برگزار شد

جلسه شورای سیاست گذاری خوابگاه متاهلی با حضور دکتر غفارزاده مدیر امور خوابگاهها و کارشناسان مدیریت...
معرفی

معاون اسکان : آقای علی محمدی فیض آباد  

     

سابقه خدمت: 21 سال

                                                                                  

 

تلفن تماس: 88630018

 

: سوابق اجرائی

v   کارشناس امور هنری

v   رئیس اداره هنری مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

v   سرپرست اداره فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه ی دانشگاه

v   معاون مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

v   مسئول روابط عمومی معاونت دانشجویی

v   مسئول اسکان کل دانشجویان