دات نت نیوک
اطلاعیه ها

جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه های پسران مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد

جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه‌هاي پسران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها...

جلسه سرپرستان خوابگاه های دختران مدیریت امور خوابگاه برگزار شد

جلسه سرپرستان خوابگاه‌هاي دختران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها در روز چه...

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیم سال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز جمعه ی...
نظرسنجی
نظرسنجی


ثبت رأی 
اخبار مدیریت امور خوابگاهها
دوره 3 روزه آموزشی اطفاء حریق و کار با دستگاههای خاموش کننده آتش برگزار شد
دوره 3 روزه آموزشی اطفاء حریق و کار با دستگاههای خاموش کننده آتش برگزار شد
(1395/12/02)
پس از برگزاری اولین جلسه از دورۀ 3 روزۀ آموزش اطفاء حریق و کار با دستگاه های خاموش کننده آتش در هفتۀ گذشته، روزهای یکم و دوم اسفند ماه نیز جلسات دوم و سوم آن توسط مدیریت امور خوابگاهها در مجتمع کوی دا...
ششمین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهلی در سال 95 برگزار شد
ششمین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهلی در سال 95 برگزار شد
(1395/12/01)
جلسه شورای سیاست گذاری خوابگاه متاهلی با حضور دکتر غفارزاده مدیر امور خوابگاهها، معاون اسکان و کارشناسان مدیریت در روز یکشنبه یکم اسفند ماه 95 از ساعت 9:30 تا 10:30 صبح برگزار شد.
جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه های پسران مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد
جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه های پسران مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد
(1395/11/10)
جلسه سرپرستان و ناظم های خوابگاه‌هاي پسران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها در روز یکشنبه 10 بهمن ماه 95 از ساعت 8:45 الی 11:30در کوی دانشگاه برگزار شد.
جلسه سرپرستان خوابگاه های دختران مدیریت امور خوابگاه برگزار شد
جلسه سرپرستان خوابگاه های دختران مدیریت امور خوابگاه برگزار شد
(1395/11/03)
جلسه سرپرستان خوابگاه‌هاي دختران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها در روز چهارشنبه 29 دی ماه 95 از ساعت 10 در کوی دانشگاه برگزار شد.
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد
(1395/10/26)
ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیم سال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز جمعه یکم بهمن ماه 95 آغاز خواهد شد.