طراحی سایت
کانون های دانشجویی

کانونهای فرهنگی، هنری واجتماعی دانشجویان

به مجموعه های دانشجویی اطلاق می­شود که در زمینه های مختلف فرهنگی ( نظیر قرآن و نهج البلاغه، مطالعات فرهنگی، پژوهش های فرهنگی، ادبیات و...) هنری (نظیر خوشنویسی، نقاشی، موسیقی، تئاتر، عکس و ...) و اجتماعی ( نظیر امداد، مبارزه با اعتیاد، حفاظت ازمحیط زیست، خیریه و .....) فعالیت می کند.

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی به عنوان یکی از شاخص ترین نمادهای مشارکت دانشجویی، در تحقق امر توسعه فرهنگی دارای نقش عظیم و بستر مناسبی برای به فعالیت درآمدن خلاقیت ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگی فرهنگی می­باشد.