اطلاعیه ها

تجليل از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه در اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران

روابط عمومي معاونت دانشجویی: از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه علوم پزشكي تهران، در اولين جشنواره تخصصي ج...

طرح نصب تابلوهای 3 زبانه آیات قرآن مجید و برچسب های مزین به آیات نورانی قرآن در واحدهای تابعه دانشگاه

روابط عمومی معاونت دانشجویی: این طرح با مشارکت و همکاری مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه با کا...

دومين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در سال 1394 برگزار شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در تاريخ 94/3/25 با حضور دکتر محقق، ...
نمایش خبر
دومين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در سال 1394 برگزار شد
دومين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در سال 1394 برگزار شد (1394/03/26)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در تاريخ 94/3/25 با حضور دکتر محقق، دکتر نوروزي، دکتر گتمیری، دکتر توکلی بزار، آقاي قهستاني و اعضاي دانشجويي ملکي و ميرمحمدي در سالن شوراي معاونت دانشجويي برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در تاريخ 94/3/25 با حضور دکتر محقق، دکتر نوروزي، دکتر گتمیری، دکتر توکلی بزار، آقاي قهستاني و اعضاي دانشجويي ملکي و ميرمحمدي در سالن شوراي معاونت دانشجويي برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در اين جلسه مباحثي چون راه اندازي دوباره کانون نشر و و طرح هاي تشويقي نشريات دانشجويي مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: