اطلاعیه ها

تجليل از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه در اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران

روابط عمومي معاونت دانشجویی: از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه علوم پزشكي تهران، در اولين جشنواره تخصصي ج...

طرح نصب تابلوهای 3 زبانه آیات قرآن مجید و برچسب های مزین به آیات نورانی قرآن در واحدهای تابعه دانشگاه

روابط عمومی معاونت دانشجویی: این طرح با مشارکت و همکاری مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه با کا...

دومين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در سال 1394 برگزار شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در تاريخ 94/3/25 با حضور دکتر محقق، ...
نمایش خبر
طرح نصب تابلوهای 3 زبانه آیات قرآن مجید و برچسب های مزین به آیات نورانی قرآن در واحدهای تابعه دانشگاه
طرح نصب تابلوهای 3 زبانه آیات قرآن مجید و برچسب های مزین به آیات نورانی قرآن در واحدهای تابعه دانشگاه (1394/03/23)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: این طرح با مشارکت و همکاری مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه با کانون نشر و ترویج موضوعات قرآنی شروع شده و کلیه هزینه ها طرح، بالغ بر 100 تا  150 میلیون تومان برآورد می شود.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: این طرح با مشارکت و همکاری مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه با کانون نشر و ترویج موضوعات قرآنی شروع شده و کلیه هزینه ها طرح، بالغ بر 100 تا  150 میلیون تومان برآورد می شود.
بر اساس این گزارش، در فاز اول، بیمارستان های روزبه، فارابی، مرکز قلب تهران، مرکز طبی کودکان، مجتمع خوابگاههای کوی علوم پزشکی تهران، دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی و پردیس بین الملل دانشگاه، مزین به تابلوهای 3 زبانه (عربی - فارسی - انگلیسی) شده اند تا در معرض دید همگان قرار گیرد.
سایر مراکز و اماکن دانشگاه بتدریج و در فازهای بعدی تحت پوشش این طرح خواهند بود.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: