اطلاعیه ها

تجليل از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه در اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران

روابط عمومي معاونت دانشجویی: از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه علوم پزشكي تهران، در اولين جشنواره تخصصي ج...

طرح نصب تابلوهای 3 زبانه آیات قرآن مجید و برچسب های مزین به آیات نورانی قرآن در واحدهای تابعه دانشگاه

روابط عمومی معاونت دانشجویی: این طرح با مشارکت و همکاری مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه با کا...

دومين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در سال 1394 برگزار شد

روابط عمومی معاونت دانشجویی: جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه در تاريخ 94/3/25 با حضور دکتر محقق، ...
نمایش خبر
تجليل از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه در اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران
تجليل از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه در اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران (1394/03/23)
روابط عمومي معاونت دانشجویی: از چهار دانشجوي نخبه دانشگاه علوم پزشكي تهران، در اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران كه توسط خانه شهرياران جوان برگزار گرديد، تجليل شد.

روابط عمومي معاونت دانشجويي: جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران به همت خانه شهرياران جوان با حضور وزارتخانه ها، سازمان ها و بخش خصوصي در زمينه هاي مختلف علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي حوزه جوان برگزار و از جواناني كه در زمينه هاي يادشده فعاليت هايي نظير اختراع، پژوهش و ... داشتند، تجليل بعمل آمد.
به نقل از مديريت امور هنري و فوق برنامه ي دانشگاه، 4 نفر از دانشجويان موفق و نخبه كه در اولين جشنواره دانشجويي ابن سينا دانشگاه حائز رتبه هاي برتر شده و يادآور جشنواره بودند به اولين جشنواره تخصصي جوان موفق شهر تهران معرفي و نهايتاً در مراسمي كه روز سه شنبه 12 خردادماه 94 در فرهنگسراي بهمن برپا شد، مورد تقدير قرار گرفتند.
توضيح اينكه؛ حميد مژگاني موفق به دريافت تنديس جشنواره، لوح تقدير و يك نيم سكه بهار آزادي و دكتر سيد حسن ابوالحسني، بيژن پايدار و مليكا حنيفي ها لوح تقدير جشنواره را دريافت كردند.


The comment feature is locked by administrator.
Sort by: