طراحی سایت
به سایت امور هنری و فوق برنامه خوش آمدید

اطلاعیه ها

اولین کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های آموزشی کانون دانشجویی رسانه پزشکی برگزار شد

نخستین کارگاه از مجموعه کارگاه های تابستانه کانون دانشجویی رسانه پزشکی با عنوان اجرا و سخنوری در س...

برگزاری سومین دوره مهارت و توانمندسازی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سومین دوره مهارت و توانمندسازی مد...

کارگاه ساخت وسایل تزئینی ویژه دانشجویان برگزار شد

کارگاه یک روزه ساخت وسایل تزئینی توسط کانون دانشجویی فرهنگ سلامت به منظور تزئین بخش های بیمارستان ...
اخبار مدیریت امور هنری و فوق برنامه
اولین کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های آموزشی کانون دانشجویی رسانه پزشکی برگزار شد
اولین کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های آموزشی کانون دانشجویی رسانه پزشکی برگزار شد
(1396/05/30)
نخستین کارگاه از مجموعه کارگاه های تابستانه کانون دانشجویی رسانه پزشکی با عنوان اجرا و سخنوری در سطح مقدماتی در مردادماه سال جاری برگزار شد.
برگزاری سومین دوره مهارت و توانمندسازی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی
برگزاری سومین دوره مهارت و توانمندسازی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی
(1396/05/23)
به همت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سومین دوره مهارت و توانمندسازی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
کارگاه ساخت وسایل تزئینی ویژه دانشجویان برگزار شد
کارگاه ساخت وسایل تزئینی ویژه دانشجویان برگزار شد
(1396/05/23)
کارگاه یک روزه ساخت وسایل تزئینی توسط کانون دانشجویی فرهنگ سلامت به منظور تزئین بخش های بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور اعضا
برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور اعضا
(1396/05/18)
جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در روز سه شنبه 17 مردادماه 96 از ساعت 14 تا 16 با حضور دکتر حلب چی معاون دانشجویی و رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، درسالن شورای معاونت دانشجویی تشکیل شد.