طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه خوش آمدید *** معصومه نگاه سبزى است كه از معصومیت سرچشمه مى گیرد، معصومه، روزگار دلدادگى است و از غربت به قربت رسیدن.
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره و راهنمایی ویژه دانشجویان برگزار شد
کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره و راهنمایی ویژه دانشجویان برگزار شد (1395/09/21)
کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه ویژه دانشجویان در ماه های آبان و آذرماه 95 با استقبال خوب دانشجویان در سالن شورای معاونت برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه ویژه دانشجویان در ماه های آبان و آذرماه 95 با استقبال خوب دانشجویان در سالن شورای معاونت برگزار شد.
بر اساس این گزارش، اولین کارگاه دانشجویی با عنوان؛ «سوگ عشق» به منظور آشنایی دانشجویان با سوگ عشق و راههای مقابله با آن در تاریخ 24 آبان 95 از ساعت 14 تا 18 با تدریس دکتر رباب حامدی برگزار و دومین کارگاه دانشجویی نیز با عنوان؛ «رابطه من با من (اعتماد به نفس)» به منظور ارتقاء اعتماد به نفس دانشجویان در روز دوشنبه 1 آذر 95 ساعت 14 تا 17 با تدریس دکتر رباب حامدی برگزار گردید.
این گزارش می افزاید، در همین راستا و بمنظور سلامت روان دانشجویان، سومین کارگاه دانشجویی با عنوان؛ «غلبه بر اهمالکاری» به منظور آشنایی دانشجویان با اهمالکاری و غلبه بر آن در روز چهارشنبه 3 آذر 95 از ساعت 15 تا 18 با تدریس مجید مردی برگزار گردید که این کارگاه نیز با استقبال خوب دانشجویان روبرو شد و چهارمین کارگاه دانشجویی نیز با عنوان؛ «رابطه من با من (اعتماد به نفس)» به منظور ارتقای اعتماد به نفس دانشجویان در روز دوشنبه 15 آذر 95 از ساعت 14 تا 17 در سالن شورای معاونت دانشجویی با تدریس دکتر رباب حامدی برگزار گردید.


ارسال دیدگاه جدید