طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه خوش آمدید *** حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: «در جبهه‌هاي نبرد با دشمن همواره آماده و در راه خدا جهاد نمائيد كه شرف و افتخار را بعد از خود براي فرزندانتان به يادگار خواهيد گذاشت.»
شورای معاونین
شورای معاونین دانشجویی دانشکده ها

شوراى معاونان دانشجویی فرهنگی دانشكده‌ها  

شورای معاونان دانشجویی فرهنگی دانشكده ها به منظور مشاركت ایشان در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و همچنین حمایت از تشكیلات معاونتها در دانشكده ها از سال 1377 تشكیل شده است. این شورا بعنوان یك شورای كارشناسی، برنامه ریزی اجرائی و هماهنگی اجرائی ایفای نقش می‌نماید‌.‌
برنامه های طراحی شده توسط كارشناسان ابتدا در این شورا مورد بحث قرار گرفته و مشكلات اجرائی آن طرح و پیش بینی می‌شود و سپس جهت تصویب نهایی به شورای دانشجویی و یا شورای فرهنگی دانشگاه ارجاع می شود.

​​​​​​​​*​ اعضای این شورا عبارتند از:
آقای دكتر فرزین حلب چی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و رئیس شورا
آقای دکتر توکلی بزاز - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده پزشكی
آقای
 دکتر علیزاده - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده پیراپزشكی
​​آقای دکتر ماهگلی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده دندانپزشكی
خانم رحیمی کیان
 - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده پرستاری و مامایی
خانم دکتر مهری
معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده توانبخشی
خانم دکتر برازنده تهرانی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده داروسازی
​​​​آقای دکتر ناطق پور - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده بهداشت

خانم دکتر نجات بخش - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده طب سنتی

آقای دکتر خسروانی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر برجعلی لو - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده مجازی

آقای دکتر محمدی فارسانی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی

و مدیران معاونت دانشجویی دانشگاه بعنوان اعضای شورا